Na Sajmu Voda izlažu:

  • proizvođači opreme za hidrotehničke objekte: vodosnabdevanje, kanalisanje, korišćenje i upotreba voda, zaštitu od poplava i erozije...
  • proizvođači mernih instrumenata;
  • proizvođači opreme za automatizaciju, monitoring sistema i upravljanje;
  • proizvođači opreme, uređaja, aparata  i instrumenata za kontrolu voda i otpadnih voda;
  • projektne organizacije za oblast vodoprivrede: vodosnabdevanje, kanalisanje i zaštita životne sredine (zaštita voda od zagađenja), zaštita od poplava i erozija i iskorišćenje i upotreba voda (plovidba, korišćenje vodenih snaga i navodnjavanje);
  • kompanije koje se bave izradom softerskih modula i softerskih paketa u oblasti voda;
  • naučne i stručne organizacije, fakulteti, instituti iz oblasti voda;
  • izvođači - građevinske i monterske firme koje rade na izgradnji vodoprivrednih objekata, vodovoda i kanalizacije;
  •  institucije i organizacije koje finansiraju sektor vodoprivrede kroz kredite, fondove, zajmove