Ovogodišnji Forum Voda održava se u uslovima velikog opterećenja preduzeća vodovoda i kanalizacije. Pretnje poslovanju su porast troškova električne energije i energenata, posledično i ostalih materijala i usluga, kao i predstojećeg uvođenja taksi za zagađivače vodotokova. Prema opštoj oceni, energetska kriza ne posustaje. Nemogućnost da se problemi sistemski rešavaju ozbiljno remete poslovanje preduzeća vodovoda i kanalizacije.

Komunalne vodne usluge opterećene su decenijski nerešenim problemima koji pripadaju sasvim različitim nadležnostima.

Teme čije je rešavanje već dugo na dnevnom redu podrazumevaju: institucionalno-statusne, pravne, kadrovske i finansijsko-komercijalne probleme, ekološki pritisak i klimatske promene, kao i demografske promene, ubrzanu urbanizaciju i aglomeraciju. Pouzdanost i održivost vodnih usluga, u takvim uslovima, pod velikim je znakom pitanja.

U okviru Foruma Voda svoje učešće uzeće i Izlagači, koji će nas, kroz tehničko - komercijalne prezentacije, upoznati sa svojim proizvodnim programom, kao i primenom istih u aktuelnim investicionim projektima.