Sreda

16. novembar 2022.

10:00 do 18:00 h

Četvrtak

17. novembar 2022.

10:00 do 18:00 h

Petak

18. novembar 2022.

10:00 do 16:00 h

Radno Vreme Sajma


Ulazak sa VIP Pozivnicom na Sajam Voda je besplatan.
VIP pozivnicu je potrebno popuniti sa podacima i predati je na Info pultu, koji se nalazi na ulasku u izložbeni deo hale Belexpocentar.
Cena ulaznice za Sajam Voda (za osobe koje nemaju VIP pozivnicu) iznosi 500 din.
Ulaznice se kupuju na biletarnici Belexpocentra, koja se nalazi na ulasku u halu.